İnsan Kaynakları Bütçe Danışmanlığı


İnsan Kaynakları bütçesi işletmelerin gider kalemleri arasında büyük bir önem arz etmektedir.

İşletmeler aylık ve yıllık bazda bütçeler hazırlayarak mali açıdan personel maliyetlerini takip edilebilir ve ölçülebilir hale getirmektedir.

Tahminler ve kararlar mevcut tüm işletme verilerine referans bulunarak yapılabilir. Personel maliyetleri sadece yetkili kişiler tarafından gösterilir. En önemli husus, personel ücretlerinin korunması ve personel bütçesinin yetkilendirilmesidir. Personel maliyetleri sadece yetkili kişiler tarafından gösterilmekte ve bütçe raporları sadece istenen dağılım ile sağlanmaktadır. İşletmeler için departman bazlı bütçe hazırlanabileceği gibi total bütçelerde hazırlanabilir.

Bütçe çalışmalarında işletmenin yıl içerisinde gerçekleştireceği yeni yatırımları ve kapasite artırımları göz önünde bulundurularak hazırlanması önem arz etmektedir.