Yatırım Teşvikleri Danışmanlığı

Yeni teşvik sistemi ile birlikte Türkiye 6 ayrı bölgeye ayrılmış olup İstanbul dahil olmak üzere Türkiye de bütün illere yeni yapılacak yatırım veya mevcut üretim tesisine ek yatırım yapmak isteyen firmalara aşağıda yer alan destekler bölgesel oranlarda verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesinin süresi 3 yıldır (1,5 yıl ek süre alınabilir)

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Hizmetlerimiz
 • Yatırım teşvik belgesi için proje hazırlığı, alımı
 • Yatırım teşvik belgesi Süre uzatımı
 • Yatırım teşvik belgesi Makine techizat değişikliği
 • Yatırım teşvik belgesi revizesi
 • Yatırım teşvik belgesi Finansal kiralama devirleri
 • Yatırım teşvik belgesi Yatırım konu, adres, vergi dairesi v.b. Değişikliklerin yapılması
 • Yatırım teşvik belgesinin kapatılması

Genel Teşvik Uygulamaları;

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında KDV, KKDF ve Gümrük Vergisinden muafiyet sağlanmaktadır. Bütün bölgelerde alt toplam tutarların taahhüt edilmesi halinde bu destek alınabilir.

Yatırım Teşvik belgesi kapsamında Sağlanan Destekler;
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstinası (Yatırıma konu tüm yurt dışı veya yurt içi makine teçhizat alımları dahil)
Yatırım Teşvik belgesi Şartları;
 • Firmaların bölgesel bazda olan minimum yatırım tutarlarını sağlaması (1. ve 2. bölgelerde min. 1.000.000 TL, diğer bölgelerde ise min. 500.000 TL tutarında makine teçhizat alınması).
 • SGK borcu olmaması
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca üretimin uygun görülmesi (ÇED Görüşü)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Öncelikli Yatırım Konuları ile Yatırım teşvik belgesi;
Yatırım teşvik belgesi Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenen konu ve yatırım tutarlarında yatırım yapılması halinde bütün bölgelerde bölgesel teşvik uygulamalarından Yatırım Teşvik belgesi kapsamında yararlanılabilir. Yatırım Teşvik belgesi Sağlanan Destekler;
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • KDV İstinası (Yatırıma konu tüm yurt dışı veya yurt içi makine teçhizat alımları dahil)
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi Desteği
Öncelikli Alanlarda Yapılacak Yatırımlar ile Yatırım teşvik belgesi;
 • Madencilik yatırımları,
 • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar,
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
 • Belirli ilaç yatırımları (yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan),
 • Savunma sanayi yatırımları (savunma bakanlığından proje onay yazısı gerekli).
 • İmplant imalatları
 • Elektronik devre v.b. imalatları

Stratejik Yatırımlar ile Yatırım teşvik belgesi

Yatırım teşvik belgesi ile Ülke genelinde %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malların veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ve bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

Şartları;
 • İthalat bağımlılığı yüksek ara malların veya ürünlerin üretimine yönelik,
 • Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
 • %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
 • Asgari %40 katma değer üreten,
 • Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)