Muhasebe ve Mali İşler Danışmanlığı


Muhtasar, KDV, damga vergisi, üçer aylık geçici vergi, yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması

 • Şirket bünyesinde KDV, Muhtasar, Kurum Geçici vs. Beyanlarının hazırlanması
 • Muhasebe sistemlerinin kurulması
 • Muhasebe denetimi hizmetleri
 • Mali tabloların hazırlanması ve denetimi
 • Dönem sonu kapanış işlemleri
 • Vergi beyannamelerinin denetimleri
 • Sabit kıymet ve amortisman kayıtlarının denetimi
 • Türk mevzuatına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması
 • Finansal tabloların yabancı para cinsine çevrilerek raporlanması
 • Sabit kıymetlerin sayımı, mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması ve raporlamasının yapılması
 • Muhasebe kayıtlarının kontrolü
 • Küçük ve orta ölçekli işletmelere bilgisayar yazılım programlarının seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Sosyal güvenlik bildirimlerinin denetimi
 • Enflasyon düzeltmesi işlemleri
 • Arızi kazanç, değer artış kazancı ve diğer gelir unsurlarından dolayı süreklilik arz etmeyen beyanname hizmetleri
 • Yeri ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları
 • Vergi Denetimi ve Danışmanlığı Hizmetleri
 • Vergi inceleme danışmanlığı,