Sosyal Güvenlik Danışmanlığı


  • İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin mevzuata uygunluğunun denetimi.
  • İş kazası ve meslek hastalığı süreçlerin yönetimi
  • İş kazası ve meslek hastalığında kusur oranları, işverenlerin hukuki sorumlulukları
  • Prim oranları ve prime esas kazançları süreçlerinin yönetimi.
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının ile mevzuata uygun süreçlerin yönetimi
  • İdari para cezası tahakkuku, tahsilat, İtiraz, zamanaşımı hukuki süreçlerin yönetimi.
  • İş kolu kodlarının mevzuata uygunluğunun yönetimi.